О нама

ПОДРУЖНИЦА МАТЕМАТИЧАРА ВАЉЕВО

 • МАТИЧНИ БРОЈ: 07341032
 • ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:9499
 • ПИБ: 102361843
 • ТЕКУЋИ РАЧУН:  160 – 39354 – 63
 • Бирчанинова 120, 14000 Ваљево                                                                                                  
 • www.dms-valjevo.org.rs    dms.valjevo@gmail.com                                                  
 • Телефон: 064 2540 845

СТАТУТ 

Руководство

Председник Подружнице: Вељко Ћировић

Управни одбор

 • Вељко Ћировић, председник
 • Драган Стефановић, заменик председника
 • Иванка Томић
 • Ивана Пецикоза
 • Горан Митровић
 • Богдан Ђурић
 • Анђелка Симић

 

Надзорни одбор

 • Владан Лазић
 • Славица Делић Марковић
 • Сава Максимовић