О нама

ПОДРУЖНИЦА МАТЕМАТИЧАРА ВАЉЕВО

Подружница Ваљево Друштва математичара Србије је стручно удружење математичара и информатичара Колубарског округа.

 • МАТИЧНИ БРОЈ: 07341032
 • ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 9499
 • ПИБ: 102361843
 • ТЕКУЋИ РАЧУН: 160 – 39354 – 63
 • Бирчанинова 120, 14000 Ваљево                                                                                                  
 • www.dms-valjevo.org.rs    dms.valjevo@gmail.com                                                  
 • Телефон: 064 2096680
 • СТАТУТ 

Руководство

Председник Драган Стефановић

Управни одбор 

 • Драган Стефановић, председник
 • Вељко Ћировић
 • Иванка Томић
 • Ивана Пецикоза
 • Анђелка Симић
 • Сава Максимовић
 • Марија Јовановић

 

Надзорни одбор

 • Владан Лазић
 • Светлана Николић
 • Радољуб Вујетић