Скупштина Подружнице математичара Ваљево

Редовна годишња Скупштина Подружнице математичара Ваљево биће одржана у суботу 23.3.2019. од 11:15 сати.

Дневни ред је у прилогу.