Повратак на Интеграл

О школи

Подружница математичара Ваљево од 1986. године организује и реализује специјализовану Школу за љубитеље математике ,,Интеграл”.  То је осмишљен и организован облик рада са ученицима заинтересованим за математику и програмирање од другог до осмог разреда основне школе.

Програмски садржаји рада школе су теме које се ослањају на редовну и додатну наставу математике и теме које продубљују математичка знања полазника, обогаћују их новим сазнањима и припремају за  такмичења и наставак школовања.

Настава се изводи једном недељно у току 25 недеља, у блоковима од по два школска часа.

За ученике  другог разреда настава се поред класичних метода рада организује и у облику математичких играоница, а за старије ова школе је својеврсна припрема за математичка такмичења, што касније резултира веома добрим резултатима наших полазника на такмичењима из математике и програмирања на свим нивоима и пријемним испитима за наредне ступњеве школовања.

Од 2014. године у оквиру ,,Интеграла” раде групе за младе програмере од петог до осмог разреда.

За полазнике школе програмирања припремљене су занимљиве теме које треба да подрже младе таленте заинтересоване за програмирање и да на адекватан начин представе особености ове дисциплине на којој почива читав техничко-технолошки развој у 21. веку.