Интеграл куп

Математички турнир ,,Интеграл куп” је математичко такмичење за ученике основних и средњих школа, од 6. разреда основне до 2. разреда средње школе.
Покретачи и организатори турнира су Подружница математичара Ваљево и Ваљевска гимназија. Први турнир ,,Интеграл куп” одржан је 3. 12. 2016. године. На њему се такмичило стотинак младих математичара из престижних школа Србије које раде по програму за обдарене ученике у математичкој гимназији и неколико реномираних природно-математичких гимназија и ваљевских школа. Намера организатора је да турнир постане традиционалан и да се одржава сваке школске године у првом полугодишту како би најуспешнији такмичари имали још једно припремно такмичење у овом делу године за значајна такмичења која следе.
Од другог турнира ,,Интеграл куп”, који је одржан у јесен 2017. године, такмичење постаје међународног карактера јер су на њему почеле учествовати и екипе из Црне Горе и Босне и Херцеговине. То је турниру даје посебну  интегративну снагу и посебну тежину, а организаторима обевузу да га негују и унапређују.

Циљеви турнира ,,Интегал куп” су:

  • популаризација математике;
  • приближавање науке младима;
  • развој такмичарског духа;
  • подршка талентима из различитих средина да се зближавају и учествују у заједничким
    активностима.

Такмичарске категорије су:

  1. Шести разред основне школе;
  2. Седми и осми разред основне школе;
  3. Први и други разред средње школе.

У оквиру сваке категорије, такмичари индивидуално решавају тест који садржи 12 задатака подељених у 3 групе:

(1) алгебра и бројеви,

(2) геометрија и

(3) комбинаторика.

У оквиру сваке групе задатака је по три задатка са понуђеним одговорима и један задатак који се комплетно решава. Време за израду задатака на турниру је 150 минута. Резултати се обрађују индивидуално, по категоријама, и екипно.